Cách tính mật độ xây dựng mới nhất 2022

Cách tính mật độ xây dựng mới nhất 2022

Bảng mật độ xây dựng nhà phố liên kế

Bảng mật độ xây dựng nhà phố liên kế

Trường hợp cần tính diện tích đất nằm giữa cận trên và cận dưới trong Bảng 1 thì dùng phương pháp nội suy theo công thức:

cách tính mật độ xây dựng

Cách tính mật độ xây dựng

Trong đó:

– Nt: mật độ xây dựng của khu đất cần tính;
– Ct: diện tích khu đất cần tính;
– Ca: diện tích khu đất cận trên;
– Cb: diện tích khu đất cận dưới;
– Na: mật độ xây dựng cận trên trong Bảng 1 tương ứng với Ca;
– Nb: mật độ xây dựng cận dưới trong Bảng 1 tương ứng với Cb.

 

5/5 - (2 bình chọn)
By XayNhaHCM -
5/5 - (2 bình chọn)