Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ

Thông tin công trình:

Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ
Địa chỉ: Lê Hồng Nhi , P. Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ
Quy mô:  1 trệt, 2 lầu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Phú Cần Thơ
Diện tích xây dựng: 1,7 Ha
Thời gian thi công: 2020

Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ

Phương án thiết kế nhà phố liên kế mẫu 01

Thiết kế nhà phố liên kế 1

Thiết kế nhà phố liên kế 1


Thiết kế nhà phố liên kế 110

Thiết kế nhà phố liên kế 110


Thiết kế nhà phố liên kế 14a

Thiết kế nhà phố liên kế 14a


Thiết kế nhà phố liên kế 14

Thiết kế nhà phố liên kế 14


Thiết kế nhà phố liên kế 3

Thiết kế nhà phố liên kế 3


Thiết kế nhà phố liên kế 2

Thiết kế nhà phố liên kế 2


Thiết kế nhà phố liên kế 1

Thiết kế nhà phố liên kế 1

Phương án thiết kế nhà phố liên kế mẫu 02

Thiết kế nhà phố liên kế 18

Thiết kế nhà phố liên kế 18


Thiết kế nhà phố liên kế 17

Thiết kế nhà phố liên kế 17

Phương án thiết kế nhà phố liên kế mẫu 03

Thiết kế nhà phố liên kế 16

Thiết kế nhà phố liên kế 16


Thiết kế nhà phố liên kế 15

Thiết kế nhà phố liên kế 15


Thiết kế nhà phố liên kế 14b

Thiết kế nhà phố liên kế 14b

Hình ảnh thi công thực tế

Thiết kế nhà phố liên kế 19

Thiết kế nhà phố liên kế 19


Thiết kế nhà phố liên kế 111 - Ảnh thực tế thi công

Thiết kế nhà phố liên kế 111 – Ảnh thực tế thi công


Thiết kế nhà phố liên kế 112 - Ảnh thực tế thi công

Thiết kế nhà phố liên kế 112 – Ảnh thực tế thi công


Thiết kế nhà phố liên kế 113 – Ảnh thực tế thi công


Thiết kế nhà phố liên kế 114

Thiết kế nhà phố liên kế 114 – Ảnh thực tế thi công

5/5 - (12 bình chọn)
By Phú Nguyên -
5/5 - (12 bình chọn)