Thiết kế xây dựng nhà xưởng công nghệ sinh học UV, Bình Chánh, TP HCM

Thông tin công trình

Công trình: NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC UV
Địa chỉ: Lô 33-35-37, Khu C2, Đường D2, Khu công nghiệp An Hạ, Huyện Bình Chánh, T.p HCM
Quy mô:  25.111 m2
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH UV
Diện tích xây dựng: 12.023 m2
Thời gian thi công: 2020

Thiết kế xây dựng nhà xưởng công nghệ sinh học UV, Bình Chánh, TP HCM

Phối cảnh tổng thể nhà xưởng công nghệ sinh học UV

Phối cảnh tổng thể nhà xưởng UV

Phối cảnh tổng thể nhà xưởng UV


Phối cảnh mặt đứng nhà xưởng UV

Phối cảnh mặt đứng nhà xưởng UV


Phối cảnh tổng thể góc nhà xe nhà xưởng UV

Phối cảnh tổng thể góc nhà xe nhà xưởng UV


Phối cảnh tổng thể góc 4 nhà xưởng UV

Phối cảnh tổng thể góc 4 nhà xưởng UV


Phối cảnh tổng thể góc 3 nhà xưởng UV

Phối cảnh tổng thể góc 3 nhà xưởng UV


Phối cảnh tổng thể góc 2 nhà xưởng UV

Phối cảnh tổng thể góc 2 nhà xưởng UV


Phối cảnh góc 1 nhà xưởng UV

Phối cảnh góc 1 nhà xưởng UV

Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng công nghệ sinh học UV

Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV

Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV


Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV - 7

Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV – 7


Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV - 6

Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV – 6


Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV - 5

Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV – 5


Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV - 4

Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV – 4


Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV - 3

Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV – 3


Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV - 2

Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV – 2


Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV - 8

Hình ảnh thi công thực tế nhà xưởng UV – 8

5/5 - (4 bình chọn)
By Phú Nguyên -
5/5 - (4 bình chọn)